Lärplattformar

Höganäs kommun använder lärplattformen Unikum för att ge information om elevers studieresultat och för att kommunicera med elever och vårdnadshavare. För att registrera elevers närvaro och frånvaro används systemet Edlevo.

Unikum används för pedagogiska ändamål och du som elev når Unikum genom att logga in på hemsidan www.unikum.net med din Höganäs g-mail (skolkonto). Vårdnadshavare loggar in i appen med hjälp av BankID. Ni kan då se information som gäller studier.

Edlevo används för registrering av frånvaro och kontaktuppgifter. Om du inte redan har appen ”Edlevo”, så ladda ner den på din enhet. Inloggning sker med BanikID.

Mynding elev frånvaroanmäler via följande länk: Frånvaroanmälan myndig elev

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: