Skolledning

Till oss i skolledningen kan du vända dig med frågor som rör dina studier. Vi har alltid en öppen dörr för dig.

  • Joakim Olefeldt ansvarar för Elprogrammet, Teknikprogrammet, Ekonomiprogrammet och Introduktionsprogrammen. joakim.olefeldt@hoganas.se
  • Petra Arnekull ansvarar för Försäljnings- och serviceprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. petra.arnekull@hoganas.se
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen