Internationalisering

På Kullagymnasiet har vi en lång historia av internationellt arbete och vi belyser internationella perspektiv i kurserna. Att reflektera över både det bekanta och främmande utmanar vårt tänkande och vidgar våra vyer. Vi arbetar målmedvetet med internationella och globala frågor.

skulptur

Ett hållbart lärande

Vi anser att internationaliseringsarbetet främjar utbildningens kvalitet samt förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Internationellt fokus och ett globalt tänkande är en viktig del av ett hållbart lärande.

Hållbar utveckling finns alltid med som en väsentlig del av Kullagymnasiets internationella projekt. Att spegla sig själv i mötet med andra kulturer och att få personliga kontakter i andra länder ökar insikten och förståelsen för globala utvecklingsfrågor.

Du får möjlighet att knyta internationella kontakter för att öka din förståelse för andra människor och kulturer. Detta leder till större gemenskap på Kullagymnasiet och att du växer som människa. Vår verksamhet präglas av långsiktighet. De kontakter vi skapar idag, skapar vi för framtiden - för dig.

Projekt inom våra program

Projekt på samhällsvetenskapliga programmet

Samhällsvetenskapliga programmet, med inriktning samhälle, utvecklar internationella projekt. Möjlighet ges till deltagande i internationellt samarbete under din gymnasietid.

Temat för projektet är hållbar utveckling i ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Vi studerar bland annat kulturmöten, internationella relationer och globala frågor. Vi erbjuder även ett par elever på samhällsprogrammet i årskurs 2 en möjlighet att studera en termin utomlands.

Läs mer här: https://www.hoganas.se/kullagymnasiet/kullagymnasiet/om-kulla/studera-utomlands.html

Ansök till studier utomlands för höstterminen 2024 öppnar under hösten 2023.

 

Projekt på naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet

Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet har verkat för internationella projekt med partnerskola i Shanghairegionen och söker nu nya vägar.

Temat för projektet är hållbar utveckling i ett naturvetenskapligt perspektiv; bl.a. undersöker vi hur robotar kan bidra till en hållbar framtid.

Sedan drygt femton år har Kullagymnasiet ett utbyte med Schickhardtgymnasiet i Herrenberg, Tyskland för eleverna i NA1 och TE1.

På höstterminen i åk 1 bor våra elever under två veckor i tyska värdfamiljer och eleverna arbetar ihop i kring ett ämnesövergripande projekt. Under vårterminen kommer de tyska eleverna hit för att bedriva samarbete och bor hos våra elever.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen