Internationalisering

På Kullagymnasiet har vi en lång historia av internationellt arbete och vi belyser internationella perspektiv i kurserna. Att reflektera över både det bekanta och främmande utmanar vårt tänkande och vidgar våra vyer. Vi arbetar målmedvetet med internationella och globala frågor.

Ett hållbart lärande

Vi anser att internationaliseringsarbetet främjar utbildningens kvalitet samt förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Internationellt fokus och ett globalt tänkande är en viktig del av ett hållbart lärande.

Projekt på samhällsvetenskapliga programmet

Samhällsvetenskapliga programmet, med inriktning samhälle, utvecklar internationella projekt. Möjlighet ges till deltagande i internationellt samarbete under din gymnasietid.

Temat för projektet är hållbar utveckling i ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Vi studerar bland annat kulturmöten, internationella relationer och globala frågor. Vi erbjuder även ett par elever på samhällsprogrammet i årskurs 2 en möjlighet att studera en termin utomlands.

Läs mer här: https://www.hoganas.se/kullagymnasiet/kullagymnasiet/om-kulla/studera-utomlands.html

Ansök till studier utomlands för höstterminen 2025 öppnar under hösten 2024.

 

skulptur
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: