Kontakta kommunen

Kommunens servicecenter är din väg in för alla frågor som rör Höganäs kommuns olika verksamheter. Kommunvägledarna på servicecenter ger dig snabb och personlig service i enklare ärende.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt måste vi ställa frågor om vad ärendet gäller. I de flesta fall kan vi lösa din fråga eller ditt ärende direkt, annars hittar vi en lösning tillsammans med våra kollegor i organisationen.

Servicecenter

E-postadress: kommunen@hoganas.se
Telefonnummer: 042 - 33 71 00
Telefontid: måndag - fredag klockan 8.00 - 16.00
Vardag innan helgdag 8.00 - 15.00

Stöd i telefonsamtal när du ringer till oss

Besöksadress: Centralgatan 20, 263 38 Höganäs
Besökstid: Måndag till fredag 8.00 - 17.00.
Avvikande öppettider: Vardag innan helgdag 8.00 - 15.00 samt sommaröppettider vecka 26-31 klockan 8.00 - 16.00.

Om du ska skicka post till kommunen
När du ska skicka brev per post till Höganäs kommun ska adressen nedan användas, om inget annat anges. Mottagarens namn kan skrivas på kuvertet, men måste skrivas under "Höganäs kommun". Du måste inte ange en mottagare på kuvertet.

Höganäs kommun
Förvaltning XX
(eventuell personlig mottagare)
Stadshuset
263 82 Höganäs

E-tjänster dygnet runt

På Mina sidor kan du själv uträtta ärenden och få service dygnet runt.

Synpunkter?

Här kan du lämna dina synpunkter, klagomål eller beröm.

Felanmälningar

Här kan du anmäla fel och skadegörelse för kommunens gator, parker, offentliga toaletter med mera. Eller vill du rapportera ett strömavbrott? Här kan du skicka in en felanmälan.

Personuppgifter och offentlighetsprincipen

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.hoganas.se/personuppgifter.

Meddelanden som skickas till Höganäs kommun blir som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Personuppgifter kan med andra ord komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Meddelanden som skickas till Höganäs kommun blir som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Personuppgifter kan med andra ord komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.hoganas.se/personuppgifter.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: