Mentorsprogrammet Kullagymnasiet

Mentorsprogrammet ska stärka Kullagymnasiets elevers förutsättningar för kommande karriär/arbetsliv och studier– och ge mentorerna möjlighet att bidra i denna process och möta framtidens medarbetare.

Vi vill förbereda våra elever på yrkeslivet genom personlig utveckling, där mentorer och elever får möjlighet att träffas för att ta del av varandras erfarenheter.

När du deltar i mentorsprogrammet investerar du en del av din tid och i gengäld tar du del av andras erfarenhet och nätverk som kan vara värdefulla för dina fortsatta studier, karriär och yrkesliv.

Mentorskap handlar om att bygga en relation mellan en mentor och en elev. En mentor är någon med erfarenhet och kunskap inom ett särskilt område och som genom sitt intresse för andra människor kan fungera som förebild och samtalspartner.

En elev som antas på mentorsprogrammet är en person som vill förbättra sina prestationer och komma vidare i såväl personlig utveckling som professionella sammanhang, i det här fallet en av våra elever på Kullagymnasiet som går i åk 3 (sista året på sin gymnasieutbildning)

Mentorn förväntas inte erbjuda adepten jobb eller liknande.

Som mentor kommer du få en uppstart med information om mentorskap, vad som skiljer mentorskap och coachning. Mentorskap handlar mycket om att ställa frågor, lyssna, öppna upp dörrar genom att få adepten att reflektera och ta in nya perspektiv.

Som mentor önskar vi att du har några års erfarenhet inom yrkeslivet. Du avsätter tid för att träffa din elev under minst 3 träffar som hålls från uppstart i oktober till avslutningsträff i april/maj. Du förväntas även delta under två gemensamma aktiviteter.

Vad finns det för fördelar med att vara mentor?

  • Du får nya perspektiv och kan diskutera tankar och idéer med någon som ser på branschen med andra/yngre ögon.
  • Det är givande att reflektera över sitt arbete och inspirera andra som är intresserade av samma område.
  • Du kan bidra till en ung människas personliga utveckling.
  • Du utökar ditt kontaktnät och utbyter erfarenheter med ungdomar och andra mentorer.
  • Möjlighet att lyfta sin bransch

Notera att platserna är begränsad och att vi inte kan garantera att du kommer få en elev.

Du får möjlighet till extra förberedelse för yrkeslivet, framtida studier och till personlig utveckling. Du avsätter tid för att träffa din mentor minst tre träffar som hålls från uppstart i oktober till avslutningsträff i april. Du förväntas även delta under två gemensamma aktiviteter.

Du får:

  • Nya perspektiv på dig själv, näringslivet och din framtid
  • Lära dig mer om en bransch eller ett yrke som du är intresserad av
  • Utvidga ditt kontaktnät
  • Utvecklad sociala kompetens

Notera att platserna är begränsad och att vi inte kan garantera att du kommer få en mentor.

Inom mentorsprogrammet kommer två gemensamma träffar att arrangeras. Till dessa bjuds samtliga mentorer och elever in för att mingla, utveckla nätverk samt ta del av erfarenhetsutbyte och inspiration.

Uppstartsträff
Mentorsprogrammet inleds med en gemensam uppstartsträff för samtliga elever och mentorer som blivit matchade - särskild inbjudan skickas ut, vanligen är det en sen eftermiddag/tidig kväll i månadsskiftet september/oktober. Här ges ni också möjlighet att tillsammans lägga upp er planering.

Om det kommer att finnas restriktioner på grund av pandemin så kommer mötena att vara digitala. Enskilda möten mellan elev och mentor kan möjligen vara fysiska. Det är upp till respektive mentorspar att avgöra.

Avslutningsträff
Mentorsprogrammets avslutande träff summerar, utvärderar och ger möjlighet till uppföljning. Den sker i månadsskiftet april/maj.

Anmälan till mentorsprogrammet sker för eleverna under uppstartsdagarna vid terminsstart i åk 3. Under september/oktober matchar vi ihop mentorer och elev. Håll utkik i din mail ifall vi återkommer med frågor till dig i samband med matchning. Vår ambition är att hitta mentorer till alla som är intresserade, men vi kan tyvärr inte garantera plats till alla som anmält intresse.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: