Elevhälsan

Till oss är elever och föräldrar välkomna att diskutera barn och ungdomars hälsa. Det kan gälla frågor om utveckling, mat, sömn, fysisk aktivitet, sjukdom, trivsel och relationer.

Skolsköterska, skolläkare och kurator

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Även rådgivning och enklare sjukvårdande behandlingar ingår. Elevernas sjukdomar ansvarar annan läkare eller sjuksköterska för.

Alla elever i årskurs 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsobesök som handlar om kontroll av längd, vikt, rygg, syn och hörsel samt ett individuellt hälsosamtal.

Vi arbetar för att alla elever ska ha ett fullgott vaccinationsskydd och erbjuder en fortsättning på det nationella vaccinationsprogram som påbörjades på barnhälsovården

Vi har tystnadsplikt enligt hälso och sjukvårdslagen.

Alla som arbetar med barn och unga är dock skyldiga att rapportera vidare om de misstänker eller känner en oro att barnet eller den unge kan fara illa. Detta regleras i socialtjänstlagen och gäller även för poliser och sjukvårdspersonal.

Skolsköterska, skolläkare och kurator finns på skolan regelbundet och tid kan bokas på Kullagymnasiet.

Skolsköterska

Anne Gunnarsson
E-post: anne.gunnarsson@hoganas.se

Kurator

Anneli Pradon
E-post: Anneli.Pradon@hoganas.se

Skolpsykolog

Penny Brenna-Lund
Bokas via rektor, skolsköterska eller kurator

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: