Biblioteket

Kullagymnasiet har ett ljust och fint bibliotek. Det är öppet och bemannat hela skoldagen. Här finns ett varierat medieutbud, sköna soffor och studieplatser där du kan studera enskilt eller i grupp.

Soffa och böcker i Kullagymnasiets bibliotek

Här kan du låna en dator, kopiera och skriva ut. Det är också här du lånar dina läroböcker. Skolbiblioteket är en del av gymnasiets pedagogiska verksamhet. Lärarna och skolbibliotekarien jobbar tillsammans med informationssökning, källkritik och läsfrämjande verksamhet i klasserna.

Sök i bibliotekskatalogen

Här kan du söka bland bibliotekets böcker och andra medier.

Du behöver ett bibliotekskort för att kunna låna. Har du inget skaffar du enkelt ett nytt på skolbiblioteket. Du väljer också en pinkod till ditt bibliotekskort. Den använder du när du loggar in i skolans bibliotekskatalog eller på www.bibliotekfh.se för att se och hantera dina lån och reservationer. Kontakta skolbiblioteket om du behöver en ny pinkod.

Du som har behov av inlästa böcker får hjälp att skaffa egen inloggning till Legimus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är myndigheten för tillgängliga mediers webbkatalog.

Alex författarlexikon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Innehåller presentationer av skönlitterära författare från hela världen. Du loggar in med ditt bibliotekkortsnummer.

Litteraturbanken | Svenska klassiker som e-bok och epub - svensk skönlitteratur samt översikter och presentationer över olika författarskap och ämnesområden. Fritt tillgängligt.

Queerlit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - en databas för svensk skönlitteratur som skildrar samkönat begär och överskridanden av binära könsnormer.

Landguiden | Utrikespolitiska institutet - heltäckande och tillförlitlig information om alla världens länder, konflikter och organisationer. Du har tillgång till databasen om du är elev på Kullagymnasiet. Inloggningsuppgifter får du av din mentor.

NE.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Uppslagsverk, ordböcker, med mera.

SO-rummet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: En sida för dig som vill veta mer om historia, religion, geografi och samhällskunskap.

Lagen.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och förarbeten till lagstiftningen.

Lagrummet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.

Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - dokument och lagar

DiVA - Forskningspublikationer och studentuppsatser vid svenska lärosäten och forskningsinstitutioner

LIBRIS uppsök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Examensarbeten och uppsatser i fulltext.

SwePub Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten (artiklar, konferensbidrag, avhandlingar, m.m.).

Här hittar du kontaktuppgifter till biblioteket: Kontakt

Öppettider

måndag-torsdag klockan 08:00 - 16:00

fredag klockan 08:00 - 15:00

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: