Kulturhuset

Ett nytt bibliotek anpassat efter framtidens behov har länge varit efterfrågat i Höganäs. Under hösten och vintern 2022/2023 påbörjades om- och tillbyggnaden av den fastighet på Köpmansgatan som Höganäs kommun har köpt för att göra om till kulturhus. Det blir ett landmärke som kommer att lyfta såväl stadskärnan som biblioteksverksamheten.

Kulturen är en viktig faktor för att stärka den attraktiva stadskärnan. Därför är det nya kulturhuset i Höganäs och placeringen av det av stor betydelse. Det nuvarande biblioteket har cirka 300 000 besökare årligen och ger därmed liv och puls till såväl stadsbilden som handeln.

Efter utredningar av olika lokalalternativ och koncept har Höganäs kommun köpt fastigheten Thor 15, även kallad Loppanfastigheten på Köpmansgatan. Den 25 augusti 2022 beslöt kommunfullmäktige att anta en ny detaljplan för om- och tillbyggnad av fastigheten till kulturhus och bibliotek.

Kulturhuset blir ett landmärke som Jais arkitekter står bakom. De vann den arkitekttävling som Höganäs kommun utlyste våren 2019, med tre deltagande arkitektkontor.

Våren 2024 planeras det kulturhuset stå klart. Det blir en samlingsplats för höganäsarna med utställningslokaler och scen. Det blir också ett bibliotek som är mer flexibelt och anpassat efter framtidens behov och kommer bland annat att ha en större barn- och familjeavdelning. Biblioteket får även en trädgårdsdel, där ute- och innemiljö flyter samman.

Bygget i bilder

Se mötet om kulturhuset som sändes direkt i efterhand här

Medverkande representanter var:

  • Förtroendevalda politiker från Höganäs kommun
  • Tjänstepersoner från kommunens kommunledningskontor och kultur- och fritidsförvaltningen
  • Representant från Jais Arkitekter
  • Streamades live 18 mars 2021

Frågor och svar om kulturhuset

Höganäs Bibliotek kan inte utvecklas i nuvarande lokaler. På lång sikt kan inte de befintliga lokalerna tillgodose invånarnas behov. Platsbrist, dålig ventilation, ”döda ytor” och fler invånare gör att huvudbiblioteket inte kan utvecklas i nuvarande lokaler.

Ambitionen för utredningen har varit att hitta den bästa lösningen för Höganäs – ett unikt och attraktivt bibliotek/kulturhus med den bästa placeringen för Höganäs stadsutveckling.

När man ska utveckla något helt nytt finns inget färdigt facit. Därför har förarbetet till stor del handlat om dialog. Invånare, intressenter, beslutsfattare och verksamheterna har fått komma till tals, om och om igen.

Under 2015 gjorde planavdelningen en utredning som pekade ut möjliga placeringar. Samma år gjordes en stadsanalys av konsultföretaget ZÖK som visade fyra möjliga alternativ och att en stad av Höganäs storlek inte kan sprida aktiviteter eller attraktioner över ett större område.

Den utredningen har varit ett viktigt underlag för arbetet. Utredningen visade att den bästa placeringen var korsningen Köpmansgatan och Storgatan, för att binda ihop gatorna men det alternativet kan inte realiseras eftersom det är en privat fastighet. Det näst bästa var den nuvarande placeringen men det alternativet kan inte genomföras eftersom bostadsrättsföreningen och kommunen inte kan enas om priset för fastigheten. Därför blev det ”Loppan-fastigheten” som ligger på Köpmansgatan, ”granne” med det alternativ som fick högst poäng i utredningen.

Investeringsbudgeten för kulturhuset uppskattades först till 70 miljoner kronor. Efter upphandlingen, då ett endast ett anbud kom in från det lokala företaget HA Bygg, så landade prislappen på 90,6 miljoner kronor. Ökningen kan förklaras med pandemin, kostnadsökningar och kriget i Ukraina.

Cirka 1 400 kvadratmeter.

Den 25 mars 2021 godkände kommunfullmäktige ett optionsavtal mellan Höganäs kommun och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) med avsikt att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att på fastigheten Thor 15 och del av fastigheten Höganäs 36:16 etablera ett nytt bibliotek/kulturhus med utgångspunkt i Jais Arkitekter skisser. Hösten 2021 tog kommunen bslutet att köpa den aktuella fastigheten av SBB för 19,1 miljoner kronor. Vidare gav kommunfullmäktige planavdelningen i uppdrag att ändra detaljplanen för fastigheten. Detaljplanen antog av kommunfullmäktige den 25 augusti 2022.

De får en förstärkning i form av ett rikare kulturutbud. När man bygger ett nytt bibliotek blir det per automatik ett kulturhus, en mötesplats med möjligheter till utställning, performance, underhållning och förstås bildning. Höganäs ambition är att bygga ett unikt hållbart kulturhus – så grönt och miljömässigt som det bara går.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: