Föreskrifter, ansökningar och tillstånd

Grävtillstånd, tillstånd för arbete i parkmark, trädfällningsansökan, trafikanordningsplaner och information om regler och föreskrifter som berör allmän plats, parker och gator hittar du här.

Du behöver tillstånd om du behöver utföra grävningsarbete eller färdas över kommunal mark för att nå din egen tomt vid till exempel ombyggnation.

E-tjänsten är uppdaterad och ska fungera nu. Om det ändå inte skulle fungera så skicka istället din ansökan till karl-magnus.andersson@hoganas.se

Om du behöver göra åtgärder som påverkar gator och trafik. Till exempel stänga av en gata eller parkeringsplats helt eller delvis under ett arbete mehöver du ansöka om en trafikanordningsplan.

Du behöver tillstånd om du vill göra bland annat följande: sätta upp tillfälliga skyltar, hålla en sammankomst, till exempel valborgs- eller midsommarfirande, demonstrera, arrangera marknad, tivoli, loppmarknad, eller uppvisningar.

Du kan ansöka hos kommunen om du vill ha vägvisning till din verksamhet uppsatt vid en kommunal väg.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: