Kullagymnasiets nya byggnad

Frågan om en ny gymnasieskola i Höganäs centrum har diskuterats och utretts under en tid. Kommunfullmäktige fattade i juni år 2024 beslut om att gå vidare med planerna på en ny byggnad för gymnasieskolan i Höganäs.

En dialog om gymnasieskolans framtid har förts under ett antal år. Det har diskuterats om den befintliga byggnaden där Kullagymnasiet finns idag ska renoveras, om gymnasieskolan ska flytta till en annan byggnad eller om det ska byggas en ny gymnasieskola. Genom åren har underlag tagits fram med hjälp av workshops, utredningar och kalkyler. Det var dessa underlag som låg till grund när kommunfullmäktige beslutade att bygga en ny gymnaseieskola i Höganäs.

Planen är att den nya gymnasieskolan ska byggas centralt i Höganäs, i närheten av busstorget. Nästa steg är att ta fram detaljplaner och fatta beslut om dem – det tar ofta mer än ett år. Allt som allt räknar vi med att det tar 3–6 år att bygga skolan. Det betyder att de elever som går på Kullagymnasiet idag kommer att hinna gå ut gymnasiet innan skolan står färdigbyggd.

En nybyggnation av en gymnasieskola kan ge möjlighet för fler skolverksamheter att flytta till andra lokaler. De skolverksamheter som kan komma att beröras om 3-6 år, när den nya byggnaden planeras att stå klar, är Tornlyckeskolan, Nymbergsskolan och Pålstorpsskolan.

Frågor och svar

Ett förslag om att bygga en ny fastighet för gymnnasieskolan har arbetats fram. Det har sin grund i workshops, utredningar och kalkyler.

Under våren 2024 tog utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ställning i frågan. Både utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget att bygga en ny gymnasieskola och frågan gick därför vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2024 att en ny gymnasieskola ska byggas centralt i Höganäs.

Att bygga en ny skola tar ungefär 3–6 år.

För att skapa förutsättningar för mer moderna, flexibla och tillgängliga lokaler som kan nyttjas av både elever, lärare och boende i kommunen.

En ny gymnasieskola med fler elever i Höganäs kan leda till en mer levande stadskärna som gynnar både näringsidkare och boende.

Höganäs kommun vision är att vi år 2025 ska vara 30 000 stolta invånare. För att möjliggöra detta har fem visionsbyggstenar med åtta strategier tagits fram. En av dessa visionsbyggstenar är att vi ska stärka skolans bredd och spets. Satsningen på och utvecklingen av kommunens gymnasieskola är en del av detta. Likaså att vi samtidigt kan möta behovet av en större och mer attraktiv grundskola i vår nya stadsdel Tornlyckan.

Den nya gymnasieskolan ska byggas i närheten av busstorget, centralt i Höganäs.

Höganäs kommun är mån om sina invånare och sina näringsidkare. Vi kommer att informera alla som berörs.

Det kommer ta lång tid tills skisser är klara. När det är klart kommer vi att dela med oss av dem här på hemsidan.

Om vi erbjuder attraktiva utbildningar och lokaler som är moderna, flexibla och tillgängliga för många har vi möjlighet att få ungdomar som bor i Höganäs att stanna kvar för sina gymnasiestudier. Höganäs är dessutom beläget i en tättbefolkad del av Skåne och här finns ett elevunderlag inom ett rimligt pendlingsavstånd. Vi arbetar aktivt för att ha en fortsatt bra linjetrafik, vilket ska göra det enkelt för elever att ta sig till och från en gymnasieskola i Höganäs.

Närheten till stadskärnan med det nya kulturhuset ger en omgivning som vi hoppas ska få elever att söka sig hit. Genom ett aktivt arbete med näringslivet hoppas vi även kunna stärka skolans profil som tydligt förankrad med arbetsmarknadens behov.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: