Widdings villa

På Köpmansgatan 23 i Höganäs står stolt en 1800-talsvilla. Bostaden är 450 kvadratmeter stor och har sedan 1930-talet varit i doktorsfamiljen Widdings ägo. 2022 köpte kommunen fastigheten.

Widdings villa är en viktig del i att skapa en hel stadskärna. Genom att förvalta denna strategiska mark väl kan vi skapa ett mer naturligt flöde i staden. Widdings villa kommer att förena Köpmansgatan och Storgatan och på så sätt bidra till en mer levande stadskärna.

Här kan du se en film som gjordes strax efter övertagandet:

 

Visningar och minidokumentär

Under våren 2023 hölls ett antal guidade visningar, som snabbt blev fullbokade. Det som händer nu är att villan ska renoveras och först ut är fönsterrenovering. Det gör att det inte är möjligt med fler visningar just nu.

Lokalhistoriker Lars Dahlbom höll på dessa ett föredrag om fastighetens historia, som går längre tillbaka än många kanske tror. Denna föreläsning har nu legat som grund för en kortdokumentär, som handlar om hur huset egentligen kom till:

 

Hur ser framtiden ut?

Det är många som undrar vad som ska hända med huset och med tomten. Det korta svaret är att diskussioner pågår.

Huset är omnämnt som "kulturhistoriskt värdefullt" i Höganäs kommuns kulturmijöwebb och kommer att finnas kvar och renoveras.

Tomten håller också på att få en översyn, med lite nya planteringar. Det finns en öppning från hörnet Storgatan/Köpmansgatan, varifrån man kan komma in och kika på tomten.

Vi kommer att hålla denna sida uppdaterad med information om vad som planeras och vad som händer med fastigheten.

 

Vad har du för minnen från Widdings villa? Kanske har du arbetat i villan, besökt läkarmottagningen eller varit där av någon annan anledning.

Vi vill gärna veta!

Kontakta oss på kommunikationsavdelningen@hoganas.se

Nutida bilder av Widdings villa

Historiska bilder av Widdings villa

Porträtt av Hakon Widding

Porträtt av Hakon Widding

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: