Vid olyckor

Den bästa olyckan är den som inte händer och olyckor kan till stor del förebyggas. Men när olyckan inträffar är det viktigt att du vet vad du själv kan göra innan räddningstjänst, polis eller ambulans hunnit fram. Ett snabbt agerande kan rädda liv och skador kan begränsas eller till och med undvikas helt.

Ingen olycka är den andra lik. Men det finns några allmänna förhållningssätt som gäller vid de allra flesta typer av olyckor:

 1. Rädda - Det första och viktigaste är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara.
 2. Varna - Steg två är att du varnar andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.
 3. Larma - När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa 112 SOS Alarm.
 4. Släck - Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort, kan du själv försöka släcka eller begränsa elden. Men riskera aldrig din egen säkerhet.

På en olycksplats

Om du kommer fram till en olycksplats där räddningsarbetet pågår, hjälp till om det behövs, men visa också lyhördhet för personalens arbete och respektera avspärrningar. Kom ihåg att följa trafikanvisningar, visa hänsyn till de drabbade och lägg undan kameran.

 1. Om du inte vet var du är, finns det hjälpmedel du kan använda dig av, till exempel appar, Nationella viltolycksrådets app. Har du inte laddat hem den så har din telefon en kompass som kan berätta var du är. Ha kompassen på din förstasida.
 2. Skaffa dig en överblick. Vad har hänt? Hur många personer är skadade?
 3. Ring 112! Var beredd på att kunna tala om var du är, så exakt som möjligt.
 4. Skydda olycksplatsen, ställ ut varningstrianglar, sätt på varningsljus.
 5. Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, flytta personen till en säker plats.
 6. Chockade människor kan irra iväg, för dem i säkerhet.
 7. När räddningspersonal kommit till platsen är de ansvariga, gör som du blir tillsagd eller lämna området.

Som bilist gäller det att vara uppmärksam på både medtrafikanter och omgivningen runt omkring. Om du dessutom hör sirener eller ser blåljus närma sig är det viktigt att agera lugnt och tydligt så att du inte utsätter dig själv eller någon annan för fara. Det är vid rusningstid som det händer flest olyckor ute i trafiken. Det är också den tid på dygnet då det är som svårast för räddningsfordon att ta sig fram.Tänk också på att räddningstjänsten har olika angelägenhetsgrader vid utryckning, vilket innebär att de inte alltid använder blåljus och sirener vid sina utryckningar. Självklart strävar räddnignstjänsten att påkalla så mycket uppmärksamhet som möjligt.

Om du är i vägen för en utryckning

 • Agera lugnt och tänkt efter hur du kan lämna fri väg på ett säkert sätt.
 • Visa tydligt vart du ska genom att blinka, titta och därefter köra åt sidan. Stanna inte mitt i körfältet. Ibland kan du behöva anpassa hastigheten för att komma fram så att du kan stanna vid lämpligt ställe.
 • Genom ett lugnt och tydligt agerande hjälper du inte bara räddningstjänsten utan också andra trafikanter som kan följa ditt exempel.

Det finns flera anledningar till att en olycksplats spärras av. Främst handlar det om att säkra olycksplatsen så att ingen mer skadas eller situationen förvärras. Avspärrningarna ska också ge räddningspersonalen plats att arbeta och se till att personal och drabbade har en trygg miljö.

Det finns två typer av avspärrningar:

 1. Helt avspärrad väg som innebär att det inte finns någon framkomlighet.
 2. Delvis avspärrad väg som innebär att antingen släpps trafiken på växelvis eller så finns det hastighetsreducerande åtgärder som kan innebär att det läggs ut ett tillfälligt farthinder, som enklast passeras med en hastighet på 30 km/timme.

Tänk efter innan du fotograferar eller filmar

Det är inte ovanligt att nyfikna förbipasserande stannar för att fotografera eller filma. Tänk på att visa respekt för de drabbade. Hur hade du känt om det var du som drabbats? Genom att fotografera eller filma kan du också vara i vägen för räddningspersonalen. Se istället om du kan hjälpa till på något sätt.

Om du skulle råka ut för en olycka eller bli hastigt sjuk är det bra om sjukvårdspersonalen snabbt kan komma i kontakt med dina anhöriga. Spara därför dina nödnummer i mobilen och döp kontakterna till ICE – In Case of Emergency.

Skriv först in ICE och sedan namnet på en kontaktperson i mobiltelefonens telefonbok. För att numret även ska fungera utomlands kan du skriva in plustecken och sedan det svenska utlandsprefixet 46. Det går att lägga in fler kontaktpersoner under ICE1, ICE2 och så vidare.ICE står för engelskans ”In Case of Emergency” och betyder ”vid en nödsituation”. Det används internationellt.

Kodlås på mobilen

Här är några tips på hur du kan göra dina ICE-kontakter synliga även om du har kodlås på mobilen.

 • Ha en bakgrundsbild med ICE-numret. Lättast är att skriva en vanlig lapp, fota av den med telefonen och lägga upp den.
 • Det finns även appar som gör din ICE-kontakt tillgänglig trots att telefonen är låst men de kan kosta pengar.
 • Du kan också skriva ner dina ICE-kontakter på en lapp som du sätter fast på telefonens baksida.

Du som är mobilanvändare får ett SMS om du befinner dig i ett område som drabbas av en katastrof eller allmän fara. Det är SOS Alarm tillsammans med räddningsledaren som avgör storleken på området som ska varnas.

Du behöver inte anmäla dig till någon tjänst för att få meddelandet då det baseras på vilka mobiltelefoner som registreras inom en viss begränsad yta.

Det finns två typer av meddelanden:

 • Varningsmeddelande- sänds omedelbart vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö.
 • Informationsmeddelande- används för att förebygga och begränsa skador på människor egendom eller miljö. Behöver ej sändas omedelbart.

Ett VMA kan även föregås av tyfonsignal, Viktigt Meddelande, som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter.

När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler
 • Lyssna på radio och TV för information, främst P4 – lokalradion.
 • När faran är över startas signalen Faran Över - en 30-40 sekunder lång signal.

Viktigt Meddelande och Faran Över provas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: