Anhörigstöd

Du ger stöd och lyssnar, men vem lyssnar på dig? Att hjälpa och stödja en älskad eller nära vän ger mycket, men kräver också mycket tillbaka. Det finns flera stödinsatser du kan ta del av genom kommunens anhörigsamordnare.

Vad vi erbjuder

Anhörigstödet är kostnadsfritt, individuellt och flexibelt. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och din livssituation. Vi finns här för dig som vårdar eller stödjer din närstående – släkting eller vän – som är äldre, långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller som lever med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa.

Vi som arbetar med anhörigstöd har liksom all annan personal inom socialtjänsten tystnadsplikt och får i de flesta fall inte lämna ut uppgifter till obehöriga.

Anhörigstödet kan också informera dig om vilken hjälp och stöd din närstående kan ansöka om hos kommunen.

Har du behov av anhörigstöd?

Om du undrar någonting om kommunens anhörigstöd kan du höra av dig till någon av våra kontaktpersoner:

Funktionsnedsättning

  • Josefina Persson, josefina.persson@hoganas.se

Samordnare kognitiva sjukdomar

  • Kajsa Hiller, kajsa.hiller@hoganas.se

Anhörigsamordnare vård och omsorg

  • Josefina Persson, josefina.persson@hoganas.se

Missbruk eller psykisk ohälsa

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: