Socialt och ekonomiskt stöd

Vi kan alla hamna i sociala eller ekonomiska svårigheter någon gång i livet. Vi kan förlora vårt arbete, bli sjuka eller på något sätt få en försämrad inkomst. Det finns stöd att få av kommunen.

Budget-, skuld- och hyresrådgivning

Budget-, skuld- och hyresrådgivningen är till för dig som vill ta kontroll över din ekonomi. Rådgivningen är gratis och vi har tystnadsplikt.

Försörjningsstöd

Socialförvaltningen utreder och fattar beslut kring rätten till försörjningsstöd, men vårt främsta mål är att tillsammans med dig arbeta för att du ska klara din försörjning på egen hand.

Engagera dig som förening, företag eller privatperson

Vill du engagera dig genom att ordna olika aktiviteter som gör skillnad för höganäsare? Du, ditt företag eller din förening kan skicka in idéer genom vår e-tjänst.

Dödsfall, dödsboanmälan och begravning

När du som anhörig eller vän mister någon nära ställs du inför sorg och saknad, men även inför praktiska frågor som begravning, bouppteckning eller arvsskifte. Här hittar du mer information om vad som gäller vid dödsfall.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: