Vatten och avlopp - frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som kommer in till oss på VA-avdelningen. Gå in på kategorierna nedan för att komma vidare.

Ditt kundnummer hittar du längst uppe till höger på din faktura för vatten och avlopp. Om du inte har tillgång till någon faktura kan du kontakta kommunens servicecenter. Om du ska logga in på e-tjänsten kundsidor för vatten och avlopp behöver du ditt kundnummer om du inte har BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lämna din vattenavläsning enkelt via vår e-tjänst. Du behöver ditt kundnummer och personnummer för att logga in om du inte har BankID.

Fastighetens vattenmätare ska läsas av minst en gång per år. Det är din förbrukning av vatten som mäts genom vattenmätaren. Avläsningen ligger till grund för dina fakturor och därför är det viktigt att vi får in din avläsning.

Vårt tips är att du läser av vattenmätaren regelbundet.

Urverket har fem siffror och avläsningen är alltid i heltal, det vill säga, det finns inga kommatecken. Värdet visar antalet kubikmeter.

Om du inte lämnat din mätarställning senaste året kommer du få en påminnelse om att göra detta.

OM du har en fjärravläst mätare behöver du inte läsa av den. Vårt system får upp signaler från mätaren och avläsningarna skickas per automatik. Den fjärravlästa mätaren ser annorlunda ut än exempelbilden nedan. Den har en digital display med totalt 9 siffror med ett kommatecken efter de första 6 siffrorna. Exempel: 000006,123 (6 kbm och 123 liter vatten)

Räkneverket i vattenmätaren visar antalet kubikmeter (kbm), 1 kbm är 1000 liter. Det är dessa siffror du ska läsa av och skicka in till oss.

 • Det är totalt fem siffror att läsa av och det finns inga kommatecken/decimaler på mätaren.
  Rätt avläsning; 00567
  Fel avläsning; 005,67
 • Det svarta kugghjulet mitt på mätartavlan snurrar när vatten används.
 • De små röda visarna visar från vänster till höger: 1 liter/varv, 10 liter/varv, 100 liter/varv och 1 000 liter/varv.

  OM du har en fjärravläst mätare behöver du inte läsa av den. Vårt system får upp signaler från mätaren och avläsningarna skickas per automatik. Den fjärravlästa mätaren ser annorlunda ut än exempelbilden nedan. Den har en digital display med totalt 9 siffror med ett kommatecken efter de första 6 siffrorna. Exempel: 000006,123 (6 kbm och 123 liter vatten)


Exempelbild, utseendet på mätaren kan avvika.

Om din årsförbrukning ökat vid inlämnad avläsning utan en förändrad användning av vatten kan det innebära det finns en osynlig läcka någonstans.

Vanliga orsaker till ökad förbrukning kan bland annat vara en droppande kran eller en rinnande toalett.

För att förhindra eventuell osynlig läcka rekommenderar vi att du läser av vattenmätaren med jämna mellanrum och skickar in avläsningen via e-tjänsten kundsidor - vatten och avlopp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läckans storlek i millimeter (mm), kubikmeter (kbm) och kostnad per år. Beräknad på kostnaden för vatten och avlopp, 20 kronor per kbm.

 • Som en sytråd
  (jämförbart med tät droppning)
  Storlek; 0,3 mm
  Cirka; 40 kbm/år
  Kostnad; 986 kronor/år
 • Som en grov synål
  (jämförbart med en läckande toalett)
  Storlek; 0,9 mm
  Cirka; 360 kbm/år
  Kostnad; 8.874 kronor/år
 • Som en tändsticka
  (jämförbart med sköljning av disk)
  Storlek; 2,3 mm
  Cirka; 2.300 kbm/år
  Kostnad; 56.695 kronor/år
 • Som en penna
  (jämförbart med fyllning av badkar)
  Storlek; 8,7 mm
  Cirka; 33.000 kbm/år
  Kostnad; 813.450 kronor/år
 • Som en femkrona
  (jämförbart med spolning ur brandpost)
  Storlek; 27,5 mm
  Cirka; 330.000 kbm/år
  Kostnad; 8.134.500 kronor/år

Läs mer om misstänkt vattenläcka Öppnas i nytt fönster.

Mellan avläsningarna beräknar vi din mätarställning och den baseras på din föregående årsförbrukning. För att få en mer exakt beräknad mängd vatten rekommenderar vi att du läser av vattenmätaren en gång i månaden. Om du under året betalt mer eller mindre än vad du faktiskt förbrukat justeras det på fakturan du får nästa gång du läser av vattenmätaren.

Man brukar säga att en vuxen förbrukar cirka 50 kubikmeter vatten per år och ett barn cirka 30 kubikmeter per år. 150 kubikmeter per år är vanligt för två vuxna och två barn. Variationen är mellan 50-300 kubikmeter per år beroende på hushållets storlek och vanor.

Det är inget konstigt om du ser att det är vatten i mätarens räkneverk. Ibland kan det även synas små luftbubblor men det är inget du behöver oroa dig för.

Hur länge en vattenmätare får sitta ute styrs av föreskrifter som Höganäs kommun måste följa. Normalt får en vattenmätare för ett vanligt hushåll sitta ute i cirka tio år, men tiden varierar beroende på mätarens storlek.

I Höganäs kommun byter vi ut alla vattenmätare vart tionde år.

Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Revision och kontroll ska utföras. Swedac har ansvar i frågor som rör mätinstrument. Swedacs föreskrifter för vattenmätare syftar till att säkerställa att mätarna ger mätvärden med en viss noggrannhet så att en ekonomisk transaktion blir så rättvisande som möjligt. Myndigheten har också ansvar för att se till att tillverkare och användare av mätinstrument uppfyller föreskrivna krav. En vattenmätare ska ge korrekta mätvärden så att konsumenterna betalar för rätt mängd vatten.

De små röda visarna ska röra på sig. Pilarna visar från vänster till höger: 1 liter/varv, 10 liter/varv, 100 liter/varv och 1 000 liter/varv. Det vill säga, visaren längst till vänster ska snurra fortast. Om det svarta lilla kugghjulet mitt på mätartavlan inte snurrar samtidigt som du använder vatten så är det något fel på mätaren.

 • Ett tips för att se om mätaren stannat helt är att läsa av mätarställningen och sen göra det igen efter cirka två veckor. Är det då fortfarande samma värde har vattenmätaren förmodligen stannat. Kontakta kommunen och förklara ditt ärende så hjälper vi dig.
 • Om mätaren inte stannat helt men går väldigt långsamt (även om det används liknande mängd vatten som förr) så kan det kommit in skräp från vattenledningen. Kontakta kommunen och förklara ditt ärende så hjälper vi dig.

Exempelbild, utseendet på mätaren kan avvika.

Om du inte fått din faktura är det viktigt att du tar kontakt med oss så att du inte får en påminnelse. Kontakta kommunens servicecenter så hjälper de dig.

Om du inte betalar din faktura innan/på förfallodatumen kommer det per automatik gå ut en påminnelse till dig via SVEA. Om du har frågor om fakturan från SVEA är det de du ska ta kontakt med. Klicka här för att komma till deras hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vill ändra din fakturaadress kan du skicka informationen via e-post till vårt servicecenter så att vi får korrekta skriftliga uppgifter. kommunen@hoganas.se

Betalning av vatten- och avloppsfakturor
Bankgiro 991-1298

Kommunens organisationsnummer
212000-1165

Du kan betala dina fakturor för vatten och avlopp på olika sätt. Här är våra betalningsalternativ utöver pappersfaktura.

Slipp papper och brev. Samla dina fakturor digitalt och lättillgängligt. Hälften av alla vuxna i Sverige har redan Kivra, kom igång du med. Tjänsten är kostnadsfri för privatpersoner.
Klicka här för att ansluta dig till Kivra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du anmäler betalsättet antingen direkt till oss eller till din bank. Bankkontot måste vara kopplat till den som står på abonnemanget hos oss. För att vi ska kunna registrera e-faktura direkt hos oss behöver vi veta din e-postadress samt bank.

Du kan välja att få dina fakturor via e-post. Fakturan betalas manuellt av dig. För att registrera dig till att få dina fakturor via e-post tar du kontakt med kommunens servicecenter, kommunen@hoganas.se

Att betala via autogiro innebär att beloppet på din faktura automatiskt dras från ditt konto på förfallodagen. Det finns olika alternativ för hur du ansöker om autogiro.

 • Gör anmälan om autogiro till Höganäs kommun genom att logga in och ansöka om autogiro på din egen internetbank.

Vad händer sen?
Inom tre veckor är din ansökan behandlad. Vi kommer då att skicka din faktura till dig som vanligt. Det kommer att stå på fakturan att beloppet kommer att dras via autogiro. Det är viktigt att det finns pengar på kontot cirka tre dagar innan förfallodatumen. Bekräftelse på att din faktura är betald ser du på ditt kontoutdrag från banken.

Skicka ett e-postmeddelande med dina frågor till kommunen@hoganas.se eller ring vårt servicecenter på 042-33 71 00. Vi hjälper dig att ta reda på vilket betalningsalternativ du har idag. Du kan även ändra ditt betalningsalternativ såklart, direkt via oss.

Höganäs har mjukt/medelhårt vatten. Det kommunala vattnets hårdhetsgrad ligger mellan 4,4 - 5,3 °dH, (tyska grader). Eftersom vi har mjukt/medelhårt vatten kan du använda mindre tvätt- och diskmedel, det blir ändå rent och är även bättre för miljön.

Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium vattnet innehåller. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader och förkortas °dH.


Tyska grader

Hårdhet

0-2 °dH

mycket mjukt

2-5 °dH

mjukt

5-10 °dH

medelhårt

10-20 °dH

hårt

över 20 °dH

mycket hårtKlorider

25 - 31 mg/l

Alkalinitet

64 - 81 mg/l

Konduktivitet vid 25°C

23,1 - 25 ,6 mS/m

Mangan

<0,02 mg/l

Vattnet är vitt, nästan som mjölk. Vad är fel?
Ibland kan dricksvattnet i kranen vara vitaktigt eller upplevas som lite “dimmigt”. Det beror oftast på att det är luft i dricksvattnet, vilket är helt ofarligt och åtgärdas genom att låta dricksvattnet stå en stund i glaset eller tillbringaren innan du dricker det. Luften avgår då från dricksvattnet och det blir klart igen. Spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem ändå kvarstår, kontakta kommunen.

Vattnet är rödbrunt (missfärgat, grumligt). Vad är fel?
Det beror ofta på att järnpartiklar lossnar och följer med från ledningsnätet vilket är helt ofarligt. Efter exempelvis en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Det kan vara bra att göra rent kransilen i samband med missfärgat dricksvatten. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta kommunen.

Vad gör jag om dricksvattnet luktar och smakar konstigt?
Kontakta kommunen för att få reda på orsaken. Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Om vi upptäckter något fel på dricksvattnet går vi genast ut med information via SMS och på kommunens hemsida.

Vattnet är grått/svart, vad är fel?
Det är mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Mangan fälls ut i ledningar och efter exempelvis en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, Spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Det kan vara bra att göra rent kransilen i samband med missfärgat dricksvatten. Om problem ändå kvarstår, kontakta kommunen.

Om ditt vatten ser konstigt ut kan det även innebära.

 • Våra tekniker kan vara ute och byta exempelvis avstängningsventiler eller ledningar i närheten av din fastighet.
 • Det kan pågå ett större VA-arbete i närheten av din fastighet som påverkar vattnets utseende.

När det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk rekommenderar din kommun att vattnet ska kokas innan det kan drickas eller användas i matlagning.

Gör så här när du ska koka vattnet

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
 • Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt, bakterier virus och parasiter dör när vattnet kokas.
 • Häll upp det kokta dricksvattnet i en väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare - gärna i kylskåpet.

Du behöver koka vattnet om det ska användas till

 • Borsta tänderna
 • Göra is
 • Brygga kaffe
 • Blanda saft eller andra drycker
 • Skölja frukt och grönsaker som inte kokas

Du behöver inte koka vattnet om det ska användas till

 • Mat som ska tillagas genom kokning
 • Tvätta händerna och ansikte
 • Duscha
 • Diska
 • Tvätta kläder
 • Städa och rengöra ytor
 • Vattna blommor

Läs mer om att koka dricksvattnet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För nya diskmaskiner ska man alltid följa instruktionerna som följer med vid inköpstillfället. För äldre maskiner får man prova sig fram tills man blir nöjd med diskresultatet.

Börja med att kontrollera om det är lika dåligt tryck på alla tappställen i huset. Om så är fallet, kontrollera att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är helt öppna.

Det som kan hända är att diskmedlet tillsammans med temperaturen påverkar glasen så att de får en mjölkaktig hinna. För att undvika det kan man använda ett speciellt glasprogram som bör finnas på en diskmaskin. Glasprogrammet har en något lägre temperatur. Vidare bör glas alltid ställas i den övre korgen i diskmaskinen, där temperaturen är något lägre. Det är också viktigt att alltid följa doseringsanvisningarna för diskmedlet. Tänk på att inte överdosera. Doseringsanvisningarna är anpassade efter vattnets hårdhet. Att följa doseringsanvisningarna är också viktigt ur miljösynpunkt. Du bör även välja ett diskmedel som är miljömärkt.

Om du köpt eller sålt en fastighet ska du anmäla det till oss i samband med ägarbytet. Abonnemang för vatten och avlopp ska alltid stå i fastighetsägarens namn, enligt VA-föreskrifter.

Om du köpt eller sålt en fastighet är det viktigt att du anmäler detta till kommunen.

Du kan anmäla ägarbytet snabbt och enkelt via e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Uppgifterna du behöver är säljarens samt köparens kontaktuppgifter samt information om fastigheten. Läs av vattenmätaren innan du börjar.

Det finns även en ägarbytesblankett för dig som vill använda dig av det. Klicka på länken nedan.

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten, ägarbyte gällande abonnemang för vatten och avlopp, kan du kontakta kommunens servicecenter så hjälper de dig.

Klicka här för att komma till en digitalt ifyllningsbar blankett , 178.5 kB, öppnas i nytt fönster.
(den kan även skrivas ut som en vanlig blankett)

Observera!
Både säljare och köpare ska fylla i och skriva under blanketten.
Om fastigheten har kommunalt vatten/avlopp är det viktigt att ni tillsammans läser av vattenmätaren som sitter i fastigheten, mätarställningen antecknas på blanketten.
För snabbare handläggning av ägarbytet rekommenderar vi att du skickar med en kopia på köpebrevet. Om vi ska vänta på att se registrerad lagfart kan detta ta upp till två månader.

Det är alltid den lagfarna ägaren som är betalningsskyldig. Därför registrerar vi ett ägarbyte först när lagfarten registrerats i fastighetsregistret. Det kan ta upp till två månader innan ändringen sker och därför för att handlägga ägarbytet så fort som möjligt önskar vi en kopia på köpebrevet. Eventuella uppgifter som vi inte behöver så som köpesumman kan du stryka över om du vill.

De årliga kostnaderna för ditt vatten och avloppsabonnemang kan du se i e-tjänsten kundsidor för vatten och avlopp. Du kan även se förbrukningsstatistik, tjänster och fakturahistorik.
Logga in via e-tjänsten nedan.

Om du har stopp i samtliga avlopp inne i din fastighet ska du kontakta kommunen.

När det inte är stopp i samtliga avlopp, utan bara stopp i vissa avlopp i fastigheten ska du ta kontakt med en privat spolbilsfirma.

Om du bor i en hyresrätt ska du kontakta hyresvärden. Samma gäller bostadsrätt.

Vid larm och en röd lampa som lyser från din LTA-enhet.

 • Vänta några minuter, kontrollera därefter om lampan fortfarande lyser.
 • Om lampan fortfarande lyser ska du kontakta kommunens servicecenter.
 • På kvällar och helger ska du kontakta VA-jouren på telefon; 042-34 36 00.

VA, spillvatten, dagvatten, servis, servisventil – vad är det?
Typiska ord för vår verksamhet men inte så enkla att förstå.
Här får du veta vad de betyder.


Facktermer

Förklaring

Avloppsvatten

Ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten

Backventil

En ventil som hindrar vattnet att gå baklänges i ledningen

Dagvatten

Dagvatten är framträngande grundvatten, regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark. Det tillförs avloppsledningsnätet och avleds genom dagvattenledningar och diken.

Dräneringsledning

Ledning som tar bort överflödigt vatten i marken

Duplikatsystem

Motsatsen till ett kombinerat avloppssystem. I det duplikata systemet går spillvatten och dagvatten i olika ledningar.

Förbindelsepunkt

Det är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Normalt sett ligger förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen. Kommunen ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten. Ledningen in till fastigheten ansvarar fastighetsägaren för.

Servis

Den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgräns.

Servisventil

Används för att stänga vattnet till din fastighet. Den får endast öppnas och stängas av kommunens personal.

Spillvatten

Förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin.

VA

En förkortning av vatten och avlopp

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: