Så arbetar vi vidare med ACE under 2024 och 2025

Åtta workshops har genomförts för att ta reda på de äldres behov. Nu ska ny digital teknik testas hemma hos seniorer. I september kommer produkterna att visas på en utställning i Höganäs och en film har spelats in.

Höganäs Omsorg är en del i projektet ACE Homecare Interreg som är ett samarbete mellan sex EU-länder i Nordsjöregionen. Tillsammans med olika partners, bland annat de äldre själv, näringslivet och forskningen, tar vi reda på hur behoven ser ut och hittar lösningar för att påskynda användningen av innovativa lösningar för framtidens hemvård. Detta för att möta utmaningen med allt fler äldre.

Det här händer nu i projektet:

  • Ta reda på framtidens behov. Åtta workshops genomfördes under hösten 2023 i sex länder för att identifiera de mest akuta behoven och utmaningarna för att åstadkomma en väl fungerade äldreomsorg i framtiden. Deltagare i workshopen var seniorer, närstående, civilsamhällesorganisationer, omsorgspersonal, verksamhetschefer, politiker, akademi och företag. En av dessa workshops hölls i Arild.
  • Nya och befintliga lösningar testas i seniorernas hem. Både ny teknik och nya arbetssätt i kommuner kommer att testas hemma hos seniorer i de deltagande länderna. Minst 30 av produkterna/tjänsterna ska testas och vidareutvecklas så att de kommer närmare marknaden. Sex av testerna ska göras i Sverige, varav tre i Höganäs. Tester i hemmet genomförs under 2024 och 2025, med start hösten 2024.
  • Utställning av digital teknik i Höganäs. Olika produkter som vi arbetar med i projektet kommer att visas på en utställning/showcase i Höganäs den 26 september 2024. Målgruppen är bland annat seniorer, företag, vårdgivare och medarbetare inom vård och omsorg.

Film om ACE med seniorer från Höganäs

Två seniorer från Höganäs kommun har intervjuats av ACE Homecare Interreg om hur de ser på sin framtid som äldre. I filmen beskrivs projektet och seniorerna berättar vad som är viktigt för dem och hur användandet av teknik kan underlätta och göra dem så självständiga och oberoende som möjligt i vardagen.

Se filmen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om ACE-projektet här. Öppnas i nytt fönster.

 

ACE film
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: