Anhörigutbildning kognitiva sjukdomar

Utbildningen vänder sig till dig som är anhörig och som på något sätt stödjer en person med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Syftet är att ge kunskap om olika kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, en ökad förståelse för förändringar och kunskap som underlättar vardagen.

Utbildningen är upplagd i föreläsningsform på sex utbildningstillfällen med olika innehåll.

Utbildningsledare är anhörigsamordnare Josefina Persson och samordnare kognitiva sjukdomar/Silviasjuksköterska Kajsa Hiller.

Vill du inte lämna din närstående ensam så finns möjligheten till samvaro och fika på vår dagverksamhet på Brorsbacke.

I höst startar en ny utbildning

Var: Brorsbacke, Storgatan 35 B i Höganäs

Start: 14 mars, klockan 14.00–16.00 samt 21/3, 28/3, 4/4, 11/4 och 18/4.

Anmälan till: Anhörigsamordnare Josefina Persson senast den 7 mars. josefina.persson@hoganas.se, tel 042-33 72 40.

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer kan du kontakta Josefina Persson, anhörigsamordnare i kommunen, eller Kajsa Hiller, samordnare kognitiva sjukdomar i kommunen, som du når via servicecenter på 042-33 71 00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: