Naturvetenskapsprogrammet

Om du tycker att naturvetenskap är spännande och gillar biologi, kemi, fysik och astronomi och samtidigt vill ha stora möjligheter på högskolan i framtiden, då är NA programmet för dig! Vårt NA har tyngdpunkt på matematik och naturvetenskap, människans och jordens framtid.

Vi utbildar problemlösare

Framtiden kommer att kräva nya kompetenser och vi bidrar genom att utbilda morgondagens problemlösare – nämligen dig! På naturvetenskapsprogrammet är det naturvetenskapliga förhållningssättet centralt. Du lär dig att kritiskt granska och ifrågasätta samtidigt som du utvecklar din kreativitet och ditt analytiska tänkande.

Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktik, därför varvar vi detta. Du lär dig naturvetenskapliga arbetsmetoder i våra laborationssalar med modern utrustning och genom fältstudier i biologi, besök på flygklubben och genom fysikstudier på Bakken utanför Köpenhamn.

Vi arbetar med tvärvetenskapliga samarbetsprojekt kring exempelvis klimatfrågor och på våra Business Fridays är vi ute på företag eller träffar studenter från universitet.

Vi erbjuder följande inriktningar:

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och samhälle

Inriktning Naturvetenskap

De kurser som ingår i inriktningen är:

 • Biologi 2
 • Fysik 2
 • Kemi 2
 • Matematik 4

De fördjupningskurser som ingår är:

 • Bioteknik
 • Naturvetenskaplig specialisering/Matematik 5b

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

 • Geografi 1
 • Samhällskunskap 2
 • Biologi 2

De fördjupningskurser som ingår är:

 • Psykologi 1+2a
 • Bioteknik
 • Programmering 1
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: