Introduktionsprogrammen

Genom våra introduktionsprogram (IM) har du möjlighet att göra dig behörig till gymnasiestudier, förbereda dig för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Din individuella studieplan visar klart vad utbildningen ska innehålla. Hos oss kan du kombinera att läsa dina grundskoleämnen med att läsa gymnasiekurser eller göra praktik.

Vi erbjuder följande introduktionsprogram

  • Programinriktat val
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att ge dig en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna ge dig behörighet för att antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ ger dig möjligheten att bli behörig till nationellt gymnasieprogram eller till andra utbildningar. Programmet läggs upp individuellt efter den enskilda elevens behov. Individuellt program vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Du läser programmet i den kommun som du är folkbokförd i.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning där du får utveckla din förmåga i svenska språket och i andra ämnen. Programmet syftar till att du ska kunna fortsätta på gymnasiet eller på annan utbildning. Du läser programmet i den kommun som du är folkbokförd i.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: