Rutiner, policies, dokument för nedladdning

På Kullagymnasiet är vi måna om både elever och anställdas välmående och trygghet. Här har vi samlat våra policies och rutiner.

Välkommen att kontakta oss om du saknar något eller har frågor!

Kontakt servicecenter
042-33 71 00

Allt du behöver veta om ledighetsansökan finns här: Ansökan om ledighet

Hur vi behandlar personuppgifter finns det information om här: Behandling av personuppgifter

Här beskriver vi våra rutiner för att förebygga och hantera ev diskrimninering, kränkning och mobbing: Diskriminering, kränkning och mobbing

Kullagymnasiet har en tydlig drogpolicy för att elever och personal ska vara trygga i skolan och ha en god arbetsmiljö. Läs mer här: Drogpolicy på Kullagymnasiet

Vi är tacksamma för att du vill dela med dig av synpunkter, klagomål och beröm. Här finns information om hur du går tillväga: Synpunkter, klagomål och beröm

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: