Busskort

Kriterierna för att få ett busskort är att du är mottagen i första hand inom samverkansavtalet Fritt sök Skåne och att du är folkbokförd eller stadigvarande bosatt i kommunen. 

Ungdomsbiljetten gäller till 31 juli

Under vårterminen 2024 har alla ungdomar i gymnasieålder (födda år 2005-2007) i Höganäs kommun fått chansen att prova Skånetrafikens Ungdomsbiljett. Kortet gör det möjligt att resa fritt i hela Skåne sju dagar i veckan och vi hoppas att det har inspirerat till resande med Skånetrafiken. Ungdomsbiljetten gäller ända fram till 31 juli, så ta chansen att upptäcka Skåne i sommar!

Skolbiljetten gäller från och med skolstart i augusti

Från och med skolstart i augusti är det Skolbiljetten som gäller. Den ger alla gymnasielever som är folkbokförda i Höganäs kommun möjlighet att resa fritt i hela Skåne, dygnet runt, måndag till fredag, från skolstart till terminsslut. Om du har ett resekort sedan tidigare så kommer det att laddas med Skolbiljetten i samband med skolstart.

Nya resekort som är laddade med Skolbiljetten skickas i samband med skolstart till folkbokföringsadressen till de ungdomar som når gymnasieålder detta år.

Elev som är berättigad till resekort får resa med Skånetrafikens bussar och tåg utan kort under terminens två första skolveckor. Två veckor gäller från varje skolas enskilda terminsstart.

Vid frågor om resekortet eller om du har problem med ditt resekort ska du kontakta Höganäs kommuns Servicecenter: Kontakta kommunen

Spara ditt resekort
Resekortet är personligt och du måste ha med dig resekortet vid resor. Resekortet är dessutom återanvändningsbart, det betyder att ditt kort laddas med en ny biljett vid terminsstart. Även om du gör biljetten digital så behöver du alltså behålla ditt resekort till nästkommande termin/läsår.

Gör biljetten digital i Skånetrafikens app
Via Skånetrafikens app kan du göra din biljett digital. Tänk på att du ändå behöver ha med dig resekortet vid resor. Resekortet är dessutom återanvändningsbart, det betyder att ditt kort laddas med en ny biljett vid terminsstart.

Information om olika biljetter
På Skånetrafikens hemsida finns information om olika biljetter och hur du går tillväga för att göra din biljett digital. Läs mer här: Skånetrafiken skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: