Beslut om gymnasieskola

Under torsdagens möte i kommunfullmäktige fattades beslut om att en ny byggnad för gymnasiestudier ska byggas i Höganäs. Placeringen ska vara central i närheten av busstorget och skolan ska kunna ta emot max 550 elever.

Processens nästa steg är att undersöka vilken tomt som är lämplig. Efter det ska detaljplaner ritas. Längre fram i processen kommer lärare och elever att involveras såväl som andra aktörer som har värdefull erfarenhet och kunskap att bidra med. Verksamheter och boende i närområdet kommer informeras kontinuerligt och bjudas in till dialog.

Uppskattningsvis tar det 3–6 år att bygga den nya skolan. Det innebär att de elever som går på Kullagymnasiet idag kommer att ha avslutat sina gymnasieprogram när den nya byggnaden står klar.

En nybyggnation av en gymnasieskola kan ge möjlighet för fler skolverksamheter att flytta till andra lokaler. De skolverksamheter som kan komma att beröras om 3–6 år, när den nya byggnaden står klar, är Tornlyckeskolan, Nymbergsskolan och Pålstorpsskolan.

Att bygga en ny gymnasieskola är en storsatsning som gynnar både ungdomar och Kullabygden. Vi vill skapa flexibla och tillgängliga lokaler som uppfyller kraven på en modern arbetsplats, som är anpassade utifrån framtidens behov av utbildningar och som många kan använda.

En ny gymnasieskola skapar förutsättningar för ungdomar att stanna i Höganäs för sina gymnasiestudier. Genom att placera skolan i närheten av busstorget centralt i Höganäs blir det även enkelt för de elever som pendlar. En annan effekt av en centralt belägen gymnasieskola är att det skapar möjlighet för en levande stadskärna med fler besökare, vilket i sin tur kan ge förutsättningar för verksamhetsutveckling hos våra befintliga och potentiella näringsidkare.

En attraktiv gymnasieskola är en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla den strategi i kommunens vision som handlar om att stärka skolans bredd och spets.

Du kan läsa mer om gymnasieskolans nya byggnad här: www.hoganas.se/nygymnasieskola

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: