Avlösare och ledsagare

Både du som är anhörig eller närstående till någon med en funktionsnedsättning, och du som själv har en funktionsnedsättning, kan få extra stöd i vardagen av oss.

Avlösarservice

Avlösarservicen kan hjälpa dig som är förälder eller på annat sätt anhörig att få tid att genomföra aktiviteter där barnet inte deltar. Det är också ett verktyg för att till exempel kunna ägna extra tid åt ett syskon i familjen. Avlösarservicen kan ges regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Du ansöker hos Höganäs kommun.

Ledsagarservice

På grund av funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att delta i aktiviteter utanför hemmet. Med hjälp av en ledsagare blir det lättare för dig med en funktionsnedsättning att komma ut i samhället och delta i olika aktiviteter.

Du kan till exempel få ledsagning för att besöka släkt och vänner, gå på bio eller bara ta en promenad. Stödet du får av ledsagaren anpassas efter dina individuella behov. Du bestämmer själv över de timmar du fått beviljad ledsagning. Du ansöker hos Höganäs kommun.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: