Bostadsförsörjning

Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver hur kommunen ska arbeta med bostadsförsörjning.

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Bostadsförsörjningsprogrammet omfattar bland annat riktlinjer för bostadsförsörjningen samt analyser av den demografiska utvecklingen inom kommunen, bostadsbehovet för särskilda grupper och efterfrågan på bostäder.

Nuvarande bostadsförsörjningsprogram gäller för 2021-2024. Bostadsförsörjningsprogrammet antogs 25 november 2021.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: