Hitta din detaljplan

Här kan du hitta din detaljplan och i den läsa mer om vad som gäller för din fastighet.

Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs,
ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

En detaljplan börjar gälla när kommunens antagandebeslut har vunnit laga kraft, alltså när tiden för överklagande gått ut och ingen har överklagat kommunens beslut att anta planen. Då har du en garanterad rätt att bygga enligt planen under planens genomförandetid. Genomförandetiden är på minst 5 och högst 15 år. Planen fortsätter att gälla efter att genomförandetiden har gått ut, men då kan den ersättas, ändras eller upphävas.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: